Europakampanj mot ekobrottslighet och skatteparadis.
Beskrivning (SWE)

Europakampanj mot ekonomisk brottslighet och skatteparadis

Den ekonomiska brottsligheten får sin näring av spekulation, smuggling, droghandel, koppleri och liknande verksamhet. Allmänt utgörs den av olika bedrägliga sätt att förvärva, sprida eller använda sig av ekonomiska tillgångar.

Pengar från ekonomisk brottslighet berikar svindlare, bedragare och förbrytare. Den ger näring åt bestickning och korruption. Genom finansiering av illegal vapenhandel och legosoldater, ger dessa pengar diktatorer medel för att ta makten och behålla den. På senare tid har det kommit fram att även terroristnätverk gynnas av ekobrottspengarna.

Pengar från ekonomisk brottslighet finansierar inte bara olaglig verksamhet. Den berövar dessutom nationalstaterna på medel som behövs för att finansiera till exempel, hälsovård, utbildning och bistånd.

Skatteparadisen ger skydd åt den ekonomiska brottsligheten. Dessa så kallade paradis är stater som lockar till sig penningplaceringar, dels genom att ta emot pengar som har undanhållits skattemyndigheter eller som stammar från brott, dels genom att skydda ekonomiska bedragare och brottslingar från rättsutredningar. Inte minst gör skatteparadis det möjligt att skapa bolag som döljer ägarnas identitet.

Pengarna i skatteparadis skyddas av det internationella banksystemet och dess åberopade självkontroll av de ekonomiska transaktionerna. Genom sitt clearingsystem registrerar det internationella banksystemet världens ”rena” såväl som ”smutsiga” penningtransaktioner men vägrar att lämna ut information om dessa. Att ge rättsväsendet fri tillgång till denna information skulle kraftigt begränsa möjligheterna till ekonomisk brottslighet.

Tyvärr tolererar, ibland t.o.m. utnyttjar, många europeiska regeringar att skatteparadis existerar.

För att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har domare i flera länder i den Europeiska Union (EU) sedan flera år tillbaka (Genèveuppropet 1996, Appell till Europaparlamentet 1998, Strasbourgmanifestet 2000) utan framgång begärt : - Att EU antar gemensamma regler (se Corpus Juris 1997)
- En enhetlig definition av ett flertal internationella ekonomiska brott
- Inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet (EÅM), med uppgift att undersöka lagöverträdelser på ett enhetligt sätt, bl.a. för att minska möjligheterna att förhindra brottsutredningar genom missbruk av överklagande

VI BER ER ATT SKRIVA PÅ BIFOGADE EUROPEISKA UPPROP FÖR ATT STÖDJA OVANSTÅENDE BEGÄRAN OM ÅTGÄRDER RIKTADE MOT DEN EKONOMISKA BROTTSLIGHETEN, FÖR EN BEKÄMPNING AV SKATTEPARADISEN SAMT FÖR EN FÖRÄNDRAD KONTROLL AV BANKERNAS VERKSAMHET.

 

Europakampanj mot ekobrottslighet och skatteparadis.

- © 2003 : Attac Romans