EUROPÆISK KAMPAGNE MOD ØKONOMISK KRIMINALITET OG SKATTEPARADISER
Præsentation (DNK)

"Økonomisk kriminalitet" består af svindelagtig tilegnelse, udbredelse og brug af rigdomme.

Penge fra økonomisk kriminalitet stammer fra spekulation og fra smugleri, narkotika, rufferi osv. Pengene beriger svindlere, holder gang i korruption og er med til at lade medskyldige diktatorer komme til magten og blive der takket være våbensmugleri og betaling til lejesoldater. Pengene finansierer netværket af terrorister.

Økonomisk kriminalitet bevirker, at staten unddrages midler til at betale udgifter til sundhed, uddannelse og hjælp til de fattige lande.

Økonomisk kriminalitet finder ly i stater (skatteparadiser), der for at tiltrække kapital har valgt at åbne døren for og beskytte svindlere mod skattesystemet og mod retslige undersøgelser. Disse stater huser selskaber (skuffeselskaber), der er bygget op på en måde, der skjuler indehavernes og medindehavernes identitet.

Pengene cirkulerer og kan finde ly i skatteparadiserne takket være banksystemet, der foregiver selv at kontrollere (bankens selv-kontrol), om banken manipulerer rene penge.

Dertil kommer, at bankerne, der har beviser på pengeoverførsler, rene eller snavsede, i hele verden ("clearing" indregistreringer), nægter at videregive disse informationer. Hvis dommerne havde fri adgang til disse data, ville økonomisk kriminalitet blive stærkt begrænset.

Myndighederne i vores lande accepterer eller drager fordel af denne ulovlige cirkulation.

Dommere fra forskellige europæiske lande har siden 1996 (Appel fra Genève, Appel til Europaparlementet af 1998, Strasburg-Manifestet), uden held, anmodet om, at EU vedtager fælles regler (påbegyndt i "Corpus Juris" af 1997) :

- fælles definition af et antal internationale, økonomiske lovovertrædelser
- oprettelse af et fælles europæisk organ (Europæisk Anklagemyndighed), der skal undersøge alle lovovertrædelser ud fra en ensartet procedure med henblik på at fjerne forsætlige hindringer ifm undersøgelser (uberettiget klage).

VI OPFORDRER TIL, AT MAN SKRIVER UNDER PÅ VEDLAGTE UNDERSKRIFTSINDSAMLING SAMTIDIG I ALLE LANDE I EU FOR AT STØTTE DE NÆVNTE APPELLER, TILTAG MOD SKATTEPARADISER OG FOR EN ÆNDRING AF BANKKONTROL.

 

EUROPÆISK KAMPAGNE MOD ØKONOMISK KRIMINALITET OG SKATTEPARADISER

- © 2003 : Attac Romans